ค่านิยมร่วมองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสารนักศึกษา

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวอบรมสัมนา

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการ

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศข่าวสารงานวิจัย

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสารผลงานวิจัย ตำราที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง

    
                 https://nursing.iserl.org/bcnsurat/        http://eoffice.bcnsurat.ac.th/infosys.php                 http://110.164.147.148/moodle_new/        
           
                         http://www.cheqa.mua.go.th/                          

                 
        

       


วันเกียรติยศแห่งความสำเร็จและแสดงความยินดีสำหรับบัณฑิตทางการพยาบาลพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 31 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี วันที่ 13พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยฯได้รับเกียรติจากท่านแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้โอวาทและร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต จากนั้นอาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีมอบวุฒิบัตรแสดงความยินดีแก่บัณฑิต


อาจารย์เพ็ญศรี  ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพบาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เเละนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ต.เวียง อ.ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี เเละบริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร จำนวน ๑๕๐ รูป พร้อมทั้งร่วมเดินในขบวนแห่สงกรานต์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย๐๙.๐๐ น.

วันที่๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี โดยผู้อำนวยการ เพ็ญศรีทองเพชร คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม“สืบสานประเพณีไทย กราบขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์” โดยจัดให้มีกิจกรรมสำคัญ คือการร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูปและกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือตลอดจนรดน้ำขอพรครูพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกของนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างดีเสมอมาเพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยต่อไป
 อ่านต่อ >>>>>  

facebook official fanpage


แนะนำวิทยาลัย

ปฏิทินปฏิบัติงานวพบ.สฎ

   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 56/6 ม.2 ถนนศรีวิชัย ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-7813 , 0-7728-7816 โทรสาร 0-77272571
website Support vga 1024 x 768 Internet Explorer 9+,Chrome,Firefox 
E:mail office@bcnsurat.ac.th