Announced/Publicize

ข่าวทั้งหมด...

Events News

23 September 2016
สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2, 3, 4 ที่บัตรสูญหายหรือชำรุดให้ติดต่อฝ่ายงานทะเบียน ได้ที่ อาคารเรียน 3 ชั้น 3 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 077-287813 ต่อ 331
08 September 2015
“การไหว้ครู”เป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของ ครู เพราะครู คือ ปูชนียบุคคล ที่ไม่มีคำว่าเกษียณอยู่ในหัวใจของศิษย์ พิธีไหว้ครู 2558
07 September 2015
กิจกรรม OD อาจารย์ สายสนับสนุน 2558
26 June 2015
“ตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” เป็นเครื่องหมายของดวงประทีปแห่งการพยาบาล มีที่มาจาก มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล สตรีชาวอังกฤษผู้ได้รับสมญานามว่า "นางฟ้าแห่งดวงประทีป" ที่ท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อการพยาบาล ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ แสงของตะเกียงจึงเป็นดั่งดวง...
ข่าวทั้งหมด...

Information System

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes

Gallery

 • พิธีไหว้ครู 2558
  พิธีไหว้ครู 2558
 • กิจกรรม OD 2558
  กิจกรรม OD 2558
 • คณะพยาบาลจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานเวชระเบียน
  คณะพยาบาลจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานเวชระเบียน
 • รับตะเกียงมิสฟอเรนส์ รุ่น 30
  รับตะเกียงมิสฟอเรนส์ รุ่น 30
 • อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ
  อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ
 • อบรมข้าราชการใหม่
  อบรมข้าราชการใหม่
 • กิจกรรมรับหมวกและเข็ม รุ่นที่ 30
  กิจกรรมรับหมวกและเข็ม รุ่นที่ 30
 • งานเลี้ยงปีใหม่ 2558
  งานเลี้ยงปีใหม่ 2558
 • สวัสดีปีใหม่ 2558
  สวัสดีปีใหม่ 2558
 • กิจกรรมวันเด็ก 2558
  กิจกรรมวันเด็ก 2558