ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

Procurement

ข่าวทั้งหมด...

Events News

14 February 2017
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี และคณาจารย์ ร่วมรับฟังการบรรยายจาก ดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ ซึ่งให้เกียรติ เป็นวิทยากร ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดทำแผนการสอนรายวิชา ระหว่างวันที่ 10-12 กุ...
14 February 2017
ผู้อบรมอบรมหลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 (Care giver) ได้ลงพื้นที่ศึกษาการดูแลผู้สูงอายุ ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
14 February 2017
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ดำเนินการสอบตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
26 January 2017
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย สร้างสังคมสุขภาวะที่ดี วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ลานวัฒนธรรมวิทยาลัพยาบาลบรมราชนนี สุราษฎร์ธานี
ข่าวทั้งหมด...

Information System

วิดีโอเกี่ยวกับวิทยาลัย

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes

Gallery

 • พิธีไหว้ครู 2558
  พิธีไหว้ครู 2558
 • กิจกรรม OD 2558
  กิจกรรม OD 2558
 • คณะพยาบาลจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานเวชระเบียน
  คณะพยาบาลจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานเวชระเบียน
 • รับตะเกียงมิสฟอเรนส์ รุ่น 30
  รับตะเกียงมิสฟอเรนส์ รุ่น 30
 • อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ
  อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ
 • อบรมข้าราชการใหม่
  อบรมข้าราชการใหม่
 • กิจกรรมรับหมวกและเข็ม รุ่นที่ 30
  กิจกรรมรับหมวกและเข็ม รุ่นที่ 30
 • งานเลี้ยงปีใหม่ 2558
  งานเลี้ยงปีใหม่ 2558
 • สวัสดีปีใหม่ 2558
  สวัสดีปีใหม่ 2558
 • กิจกรรมวันเด็ก 2558
  กิจกรรมวันเด็ก 2558