Announced/Publicize

ข่าวทั้งหมด...

Events News

21 October 2016
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธิบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7 วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ วัดไต...
15 October 2016
ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมชุมศรี...
08 October 2016
“ อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 จำนวน 70 ทุน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี วันที่ 28 กันยายน 2559 "
07 September 2015
คณาจารย์และบุคลากร และนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
ข่าวทั้งหมด...

Information System

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes

Gallery

 • พิธีไหว้ครู 2558
  พิธีไหว้ครู 2558
 • กิจกรรม OD 2558
  กิจกรรม OD 2558
 • คณะพยาบาลจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานเวชระเบียน
  คณะพยาบาลจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานเวชระเบียน
 • รับตะเกียงมิสฟอเรนส์ รุ่น 30
  รับตะเกียงมิสฟอเรนส์ รุ่น 30
 • อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ
  อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ
 • อบรมข้าราชการใหม่
  อบรมข้าราชการใหม่
 • กิจกรรมรับหมวกและเข็ม รุ่นที่ 30
  กิจกรรมรับหมวกและเข็ม รุ่นที่ 30
 • งานเลี้ยงปีใหม่ 2558
  งานเลี้ยงปีใหม่ 2558
 • สวัสดีปีใหม่ 2558
  สวัสดีปีใหม่ 2558
 • กิจกรรมวันเด็ก 2558
  กิจกรรมวันเด็ก 2558