Events News

23 November 2016
อาจารย์ดวงหทัย ศรีสุจริต รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลาการและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมแปรอักษร "เรารักจักรี สุรา ษฎร์ธานี" ในกิจกรรมรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จังหวัดสุร...
23 November 2016
โครงการ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีความสุข โดยมี นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร และอาจารย์ลินดา คล้ายปักษี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี วัน...
23 November 2016
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระพระองค์เสด็จสวรรคตครบ 30 วัน ณ หอประชุมชุ...
21 October 2016
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธิบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7 วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ วัดไต...
ข่าวทั้งหมด...

Information System

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes

Gallery

 • พิธีไหว้ครู 2558
  พิธีไหว้ครู 2558
 • กิจกรรม OD 2558
  กิจกรรม OD 2558
 • คณะพยาบาลจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานเวชระเบียน
  คณะพยาบาลจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานเวชระเบียน
 • รับตะเกียงมิสฟอเรนส์ รุ่น 30
  รับตะเกียงมิสฟอเรนส์ รุ่น 30
 • อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ
  อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ
 • อบรมข้าราชการใหม่
  อบรมข้าราชการใหม่
 • กิจกรรมรับหมวกและเข็ม รุ่นที่ 30
  กิจกรรมรับหมวกและเข็ม รุ่นที่ 30
 • งานเลี้ยงปีใหม่ 2558
  งานเลี้ยงปีใหม่ 2558
 • สวัสดีปีใหม่ 2558
  สวัสดีปีใหม่ 2558
 • กิจกรรมวันเด็ก 2558
  กิจกรรมวันเด็ก 2558