ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

Announced/Publicize

ข่าวทั้งหมด...

Procurement

ข่าวทั้งหมด...

Events News

18 March 2017
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่น 31 ร่วมรณรงค์ในกิจกรรมลดนักสูบหน้าใหม่ ลดโรคภัยจากบุหรี่ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) วันที่ 17 มีนาคม 2560
16 March 2017
วิทยาลัยพพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม 5ส ภายในวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมอุบลรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี วันที่ 15 มีนาคม 2560
16 March 2017
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดทำแผนการสอนรายวิชา ระยะที่ 2 โดย ดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องปร...
01 March 2017
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 26 โดยนายสิงห์ณกรณ์ ใจชื่น นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิ...
ข่าวทั้งหมด...

Information System

วิดีโอเกี่ยวกับวิทยาลัย

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes

Gallery

 • พิธีไหว้ครู 2558
  พิธีไหว้ครู 2558
 • กิจกรรม OD 2558
  กิจกรรม OD 2558
 • คณะพยาบาลจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานเวชระเบียน
  คณะพยาบาลจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานเวชระเบียน
 • รับตะเกียงมิสฟอเรนส์ รุ่น 30
  รับตะเกียงมิสฟอเรนส์ รุ่น 30
 • อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ
  อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ
 • อบรมข้าราชการใหม่
  อบรมข้าราชการใหม่
 • กิจกรรมรับหมวกและเข็ม รุ่นที่ 30
  กิจกรรมรับหมวกและเข็ม รุ่นที่ 30
 • งานเลี้ยงปีใหม่ 2558
  งานเลี้ยงปีใหม่ 2558
 • สวัสดีปีใหม่ 2558
  สวัสดีปีใหม่ 2558
 • กิจกรรมวันเด็ก 2558
  กิจกรรมวันเด็ก 2558