ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด...

กิจกรรมวิทยาลัย

23 พฤศจิกายน 2559
อาจารย์ดวงหทัย ศรีสุจริต รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลาการและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมแปรอักษร "เรารักจักรี สุรา ษฎร์ธานี" ในกิจกรรมรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จังหวัดสุร...
23 พฤศจิกายน 2559
โครงการ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีความสุข โดยมี นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร และอาจารย์ลินดา คล้ายปักษี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี วัน...
23 พฤศจิกายน 2559
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระพระองค์เสด็จสวรรคตครบ 30 วัน ณ หอประชุมชุ...
21 ตุลาคม 2559
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธิบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7 วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ วัดไต...
ข่าวทั้งหมด...
joomla fanbox module joomla

Gallery

  • วัฒนธรรมล้ำค่า สวยสง่าภูมิปัญญาไทย
    วัฒนธรรมล้ำค่า สวยสง่าภูมิปัญญาไทย
  • กิจกรรมมุฑิตาจิตอาจารย์พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ และ นางจันทนา หนูชูแก้ว
    กิจกรรมมุฑิตาจิตอาจารย์พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ และ นางจันทนา หนูชูแก้ว
  • ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
    ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes