ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในวิทยาลัย)

ข่าวทั้งหมด...

กิจกรรมวิทยาลัย

14 กุมภาพันธ์ 2560
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี และคณาจารย์ ร่วมรับฟังการบรรยายจาก ดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ ซึ่งให้เกียรติ เป็นวิทยากร ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดทำแผนการสอนรายวิชา ระหว่างวันที่ 10-12 กุ...
14 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้อบรมอบรมหลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 (Care giver) ได้ลงพื้นที่ศึกษาการดูแลผู้สูงอายุ ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
14 กุมภาพันธ์ 2560
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ดำเนินการสอบตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
26 มกราคม 2560
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย สร้างสังคมสุขภาวะที่ดี วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ลานวัฒนธรรมวิทยาลัพยาบาลบรมราชนนี สุราษฎร์ธานี
ข่าวทั้งหมด...

วิดีโอเกี่ยวกับวิทยาลัย

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes