ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด...

กิจกรรมวิทยาลัย

23 กันยายน 2559
สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2, 3, 4 ที่บัตรสูญหายหรือชำรุดให้ติดต่อฝ่ายงานทะเบียน ได้ที่ อาคารเรียน 3 ชั้น 3 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 077-287813 ต่อ 331
08 กันยายน 2558
“การไหว้ครู”เป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของ ครู เพราะครู คือ ปูชนียบุคคล ที่ไม่มีคำว่าเกษียณอยู่ในหัวใจของศิษย์ พิธีไหว้ครู 2558
07 กันยายน 2558
กิจกรรม OD อาจารย์ สายสนับสนุน 2558
26 มิถุนายน 2558
“ตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” เป็นเครื่องหมายของดวงประทีปแห่งการพยาบาล มีที่มาจาก มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล สตรีชาวอังกฤษผู้ได้รับสมญานามว่า "นางฟ้าแห่งดวงประทีป" ที่ท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อการพยาบาล ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ แสงของตะเกียงจึงเป็นดั่งดวง...
26 มิถุนายน 2558
การมอบหมวก และเข็มชั้นปี เป็นกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของวิชาชีพการพยาบาล โดย “หมวก”“เข็มชั้นปี” เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพการพยาบาล ที่พร้อมจะรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความเต็มใจ ภาพกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด...

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes

Gallery

 • พิธีไหว้ครู 2558
  พิธีไหว้ครู 2558
 • กิจกรรม OD 2558
  กิจกรรม OD 2558
 • คณะพยาบาลจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานเวชระเบียน
  คณะพยาบาลจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานเวชระเบียน
 • รับตะเกียงมิสฟอเรนส์ รุ่น 30
  รับตะเกียงมิสฟอเรนส์ รุ่น 30
 • อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ
  อบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ
 • อบรมข้าราชการใหม่
  อบรมข้าราชการใหม่
 • กิจกรรมรับหมวกและเข็ม รุ่นที่ 30
  กิจกรรมรับหมวกและเข็ม รุ่นที่ 30
 • งานเลี้ยงปีใหม่ 2558
  งานเลี้ยงปีใหม่ 2558
 • สวัสดีปีใหม่ 2558
  สวัสดีปีใหม่ 2558
 • กิจกรรมวันเด็ก 2558
  กิจกรรมวันเด็ก 2558