ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด...

กิจกรรมวิทยาลัย

21 ตุลาคม 2559
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธิบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร(7 วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ วัดไต...
15 ตุลาคม 2559
ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมชุมศรี...
08 ตุลาคม 2559
“ อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 จำนวน 70 ทุน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี วันที่ 28 กันยายน 2559 "
07 กันยายน 2558
คณาจารย์และบุคลากร และนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
ข่าวทั้งหมด...
joomla fanbox module joomla

Gallery

  • วัฒนธรรมล้ำค่า สวยสง่าภูมิปัญญาไทย
    วัฒนธรรมล้ำค่า สวยสง่าภูมิปัญญาไทย
  • กิจกรรมมุฑิตาจิตอาจารย์พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ และ นางจันทนา หนูชูแก้ว
    กิจกรรมมุฑิตาจิตอาจารย์พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ และ นางจันทนา หนูชูแก้ว
  • ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
    ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes