ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในวิทยาลัย)

ข่าวทั้งหมด...

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/เหมาบริการ

ข่าวทั้งหมด...

กิจกรรมวิทยาลัย

16 สิงหาคม 2560
อาจารย์ดวงหทัย ศรีสุจริต รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเ...
16 สิงหาคม 2560
อาจารย์ ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนาง...
16 สิงหาคม 2560
อาจารย์เพ็ญศรี ทองเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 4 ชั้นปี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา...
16 สิงหาคม 2560
นายอานันท์ สุขใส นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 29 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลผู้ที่มีคุณสมบัติดีเด่นทั้งด้านความรู้ ความประพฤติ และปฏิบัติการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทสไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็นพระศ...
ข่าวทั้งหมด...

วิดีโอเกี่ยวกับวิทยาลัย

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes