ประกวดราคาซื้อชุดสร้างสถานการณ์จำลองพร้อมระบบประเมินผลและอุปกรณ์ประกอบ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

โพสต์11 มิ.ย. 2561 02:55โดยadmin Bcnsurat