ร่างประกวดราคาซื้อชุดสร้างสถานการณ์จำลองพร้อมระบบประเมินผลและอุปกรณ์ประกอบ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์11 มิ.ย. 2561 01:35โดยadmin Bcnsurat   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 02:54 ]