ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 (หมดเขตรับสมัคร 5 กรกฎาคม 2562)

โพสต์16 พ.ค. 2562 19:14โดยadmin Bcnsurat   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2562 00:56 ]