ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 28 ประจำปี 2562 (หมดเขตรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562)

โพสต์14 ม.ค. 2562 22:24โดยadmin Bcnsurat